Dr. Κούρος

Dr. Κούρος

1997: Πτυχίο Οδοντιατρικής ΑΠΘ.

2001: Διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οδοντική Χειρουργική» 1999-2001

2011: Διδάκτορας Οδοντιατρικής ΑΠΘ (Άριστα) 

2018: Μάστερ στην Αισθητική Οδοντιατρική (MSc Aesthetic Dentistry), King’s College London, UK (Άριστα)

Ιούλιος 1997- Απρίλιος 1999: Στρατιωτική θητεία με την ειδικότητα του Υγειονομικού Οδοντιάτρου στην Πολεμική Αεροπορία. Εκπαίδευση στην αεροπορική ιατρική από το ΚΕΥΠΑ/251ΓΝΑ 18/8-17/10/1997

Αύγουστος 1994 και Ιούλιος 1995: Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών και πρωτοβάθμιας περίθαλψης από το ΕΚΑΒ, στελέχωση ως έκτακτο προσωπικό του ΚΥ Νέων Μουδανίων. 

Δεκέμβριος 1999: Μετεκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο ΕΚΑΒ.

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2000: Τιμητική βράβευση από το 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προληπτικής Οδοντιατρικής για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων του Β Δημοτικού διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. (#13) 

2009: Αναρτημένη ανακοίνωση της εργασίας «Κλινική διερεύνηση της επίδρασης στο οδοντινοπολφικό σύμπλεγμα δύο αυτοαδροποιούμενων συγκολλητικών συστημάτων» των: Κούρος Π, Κολινιώτη-Κουμπιά Ε, Χελβατζόγλου-Αντωνιάδη Μ, Κουλαουζίδου Ε. Διακρίθηκε  στο 29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα. (#14) 

2013: Τρίτο βραβείο στην παρουσίαση στο 1st International Students’ Dental Conference – General Concepts and Controversies in Dentistry. Dubai, 7-8/3/2013 με τίτλο: «Splinting periodontally compromised anterior teeth with resin-reinforced glass fiber splinting strips». C. Zachariadou, I. Pilalas, P.  Kouros, E. Koliniotou-Koumpia. 

2013: Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας από την Ακαδημία Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής – Ευρωπαϊκός τομέας (AODES) για την εργασία: «Bond Strength Evaluation of Aged Silorane and Methacrylate Composite Repair», Kouros P., Spyrou M., Koulaouzidou E., Koliniotou-Koumpia E. Paris – France, 9/5/2013. (#15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Τίτλος: 

«Η in-vivo βιοσυμβατότητα συγκολλητικών συστημάτων: η επίδραση δύο σύγχρονων εμπορικών σκευασμάτων στο οδοντινοπολφικό σύμπλεγμα»

DOI: 10.12681/eadd/23848

Ημερομηνία: 2011

Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών. Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Επιβλέπων Καθηγητής: Κολινιώτη-Κουμπιά Ευγενία

Διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών στο σύνδεσμο https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/23848

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (MSc -AESTHETIC DENTISTRY – DISSERTATION)

Τίτλος:

«Colour Coordinates of Dental Resin Composites. Introduction of a Colourimetry Workflow for Direct Restorations»

King’s College London

Βαθμολογήθηκε με άριστα

Assigned Supervisor: Dr. Shamir Mehta, Dpt Program Director MSc Aesthetic Dentistry, King’s College London.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΕ1. «Διερεύνηση και εκτίμηση παραμέτρων που βοηθούν  την εκτίμηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο οδοντιατρείο. Κλινικοστατιστική μελέτη». Κούρος Π, Λασκαρίδης Ι. 

Παιδοδοντία 2003 17(3}:140-148.

ΕΕ2. «Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. «Μία νέα προσέγγιση» στην οδοντική χειρουργική». 

Κολινιώτη-Κουμπιά Ε, Γερασίμου Π, Κούρος Π.  

Στόμα 2010;38(2):123-137.

ΕΕ3. «Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης τερηδόνας. Διάγνωση, τεκμηρίωση»

Γερασίμου Π, Κολινιώτη-Κουμπιά Ε, Κούρος Π

Στόμα 2010;38(2):149-156.

ΕΕ4. «Επανατοποθέτηση φυσικού δοντιού με ενισχυμένα με ίνες πολυμερή». 

Κούρος Π, Κολινιώτη-Κουμπιά Ε.  

Στόμα; 2013;41(2):77-86

ΕΕ5. «Τεχνολογία των Ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική». 

Κολινιώτη-Κουμπιά Ε., Τσαχουρίδου Ι., Δημητράκη Δ., Κούρος Π., Κουμπιά Ε., Μαρκοβίτση-Γεωργιάδου Ε. 

Στόμα. 2013;41(3):163-172.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΔΕ1.Bonding of Adhesives to Er:YAG laser-treated Dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E, Kouros P, Zafiriadis L, Koumpia E, Dionysopoulos P, Karagiannis V. 

Eurοpean Journal of Dentistry (2012) Jan;6(1):16-23  (Ερευνητική Εργασία)

Συντελεστής Απήχησης SJR (2017): 0.749
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ2. Pulp response to dentine adhesives: A study on mature human pulps”. 

Kouros P, Koliniotou-Koumpia E, Koulaouzidou E, Helvatjoglu-Antoniades M, Tziafas D . 

Eurοpean Journal of Dentistry (2013) Sept;7(5):26-32 (Ερευνητική Εργασία)

Συντελεστής Απήχησης SJR (2017): 0.749
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ3. “Temperature Rise During Photo-Polymerization Under Ceramic Restorations”.

Dionysopoulos D., Papadopoulos C., Kouros P., Tsitrou E., Koliniotou-Koumpia E. 

Oral Health and Dental Management. 2013 Dec;12(4):273-8. (Ερευνητική Εργασία). 

Συντελεστής Απήχησης SJR (2017): 0.408
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ4.Shear bond strength of a “solvent free” adhesive versus contemporary adhesive-resin systems”. 

Koliniotou-Koumpia E, Kouros P, Koumpia E, Helvatjoglu-Antoniades M. 

Brazilian Journal of Oral Sciences. (2014) 13 (1), 64-69. (Ερευνητική Εργασία)

Συντελεστής Απήχησης SJR (2017): 0.130
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ5. The reparability of contemporary composite resins”. 

M Spyrou, E Koliniotou-Koumpia, P Kouros, E Koulaouzidou, Dionysopoulos P. 

European Journal of Dentistry. 2014; 8(3): 353 (Ερευνητική Εργασία)

Συντελεστής Απήχησης SJR (2017): 0.749
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ6.Bonding strength of silorane-based composite to Er-YAG laser prepared dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E, Kouros P, D. Dionysopoulos D,  Zafiriadis L . 

Lasers in Medical Science. 2015 Feb;30(2):509-16. (Ερευνητική Εργασία)

Συντελεστής Απήχησης ISI (2018): 1.949
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ7. “Management of bilateral invasive cervical resorption lesions in maxillary incisors using a novel calcium silicate-based cement: A case report”.

Karypidou A., Chatzinikolaou I., Kouros P., Koulaouzidou E., Economides N

Quintessence International. 2016;47(8):637-42. doi: 10.3290/j.qi.a36385. (Αναφορά κλινικού περιστατικού). 

Συντελεστής Απήχησης ISI (2017): 1.088
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ8. “In Vitro Microleakage of class V Composite Restorations prepared by Er,Cr:YSGG Laser and Carbide BUR”. 

Synarellis A., Kouros P., Koulaouzidoy E., Strakas D., Koliniotou-Koumpia E. 

Balkan Journal of Dental Medicine, 2017; 21:24-31. (Ερευνητική Εργασία). 

ΔΕ9. “Influence of material and surface treatment on composite repair shear bond strength”. 

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Spyrou M., Koulaouzidou E. 

Journal of Conservative Dentistry. 2018; 21(3) :251-256.

Συντελεστής Απήχησης SJR (2017): 0.507
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ10. “Structural Integrity Evaluation of Large MOD Restorations Fabricated with a Bulk-Fill and a CAD/CAM Resin Composite Material”.
Papadopoulos C., Dionysopoulos D., Tolidis K., Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Tsitrou E.

Operative Dentistry. 2019; 44(3): 312-321. (Ερευνητική Εργασία). 

Συντελεστής Απήχησης ISI (2018): 2.130
Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ11. “Clinical Evaluation of a Fluoride Gel, a Low-Level Laser and a Resin Varnish at the Treatment of Dentin Hypersensitivity”. 

Papadopoulou A., Vourtsa G., Tolidis K., Koliniotou-Koumpia E., Gerasimou P., Strakas D., Kouros P. 

Lasers in Dental science.  2019; 3: 129–135. (Ερευνητική Εργασία).

Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΕ12. “Digital subtraction radiography in detection of vertical root fractures: accuracy evaluation for root canal filling, fracture orientation and width variables. An ex-vivo study.”

Kapralos V, Koutroulis A, Irinakis E, Kouros P, Lyroudia K, Pitas I, Mikrogeorgis G

Clinical Oral Investigations. 2020; [epub ahead of print]

Συντελεστής Απήχησης (ISI):   2.453

Εμφανίζεται στη βάση δεδομένων PubMed

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (Abstracts) ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. «Ανάπτυξη και ανάλυση μίας βάσης δεδομένων για τη μελέτη της συμπεριφοράς του παιδιού στο οδοντιατρείο.» 

Π. Κούρος, Ι. Λασκαρίδης. 

31Ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό συνέδριο, Κατερίνη 2001 (Σελίδες 82-82).

 1. «Οδοντιατρικά απόβλητα. Κίνδυνοι και διαχείριση». 

Γ. Παλαγγιάς, Καραγιαννίδης Α, Π. Κούρος, Ι. Τζούτζας. 

28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 23-26 Οκτωβρίου 2008 (Σελίδες 187-190).

 1. «Κλινική διερεύνηση της επίδρασης στο οδοντινοπολφικό σύμπλεγμα δύο αυτοαδροποιούμενων συγκολλητικών συστημάτων». 

Π. Κούρος, Ε. Κολινιώτου–Κουμπιά, Μ. Χελβατζόγλου–Αντωνιάδη, Ε. Κουλαουζίδου. 

29o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα 13-15 Νοεμβρίου 2009 (Σελίδα 49).

 1. «Σύγχρονες συντηρητικές θεραπευτικές Προσεγγίσεις με τη χρήση υαλονημάτων στην αισθητική οδοντιατρική». 

Δημοσιάρη Γ., Παπαδόπουλος Κ., Κούρος Π., Κολινιώτη-Κουμπιά Ε. 

34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 2014 (Σελίδες 40-41).

 1. «Αντιμετώπιση Αισθητικών Προβλημάτων μη Τερηδονικής Αιτιολογίας με Άμεσες και Έμμεσες Αποκαταστάσεις». 

Παπαδόπουλος Κ., Διονυσόπουλος Δ., Κούρος Π., Κολινιώτη-Κουμπια Ε. 

34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 2014 (Σελίδα 41).

 1. «Σύγχρονη Προσέγγιση στην Αισθητική Αποκατάσταση»

Κολινιώτη-Κουμπιά Ε., Τσίτρου Ε., Κουντουράς Κ., Κούρος Π., Στράκας Δ. 

34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 2014 (Σελίδες 71).

 • «Τεχνολογικές Εξελίξεις στον Τομέα της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής». 

Γερασίμου Π., Τσίτρου Ε., Κούρος Π., Στράκας Δ. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016. (Σελίδα 58).

 • «Ελάχιστα Επεμβατική Αισθητική Βελτίωση. Παρουσίαση Περιστατικού». 

Τζόκα Ε., Κούρος Π. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016 (Σελίδες 65).

 • «Αισθητικό Κλείσιμο Διαστημάτων με Κεραμικές Όψεις: Κλινικό Περιστατικό». 

Παπαδόπουλος Α., Κούρος Π. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016. (Σελίδα 66).

 • «Άμεση Αποκατάσταση Νωδότητας στην Πρόσθια Περιοχή με τη χρήση των Ενισχυμένων με Ίνες Υάλου Ρητινών». 

Κιζιρίδης Γ., Καραουλάνη Κ., Κούρος Π. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016. (Σελίδες 66-67).

 1. «Οριακή ή ηρωική οδοντιατρική; Ενδο-Πέριο-Αποκαταστατικά διλήμματα»

Μπελτές Χ., Μπατάς Λ., Κούρος Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017 (Σελίδες 97).

 • «Είναι Εφικτή η Εφαρμογή της Χρυσής Αναλογίας στην Πρόσθια Αισθητική Ζώνη?». 

Μπετσάνη Ι., Παπαδοπούλου Α., Κούρος Π., Γερασίμου Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017 (Σελίδες 206).

 • «Μετεπεμβατική Ευαισθησία σε Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης» 

Αραμπατζή Μ., Αναγνώστου Χ., Κούρος Π., Γερασίμου Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017 (Σελίδες 269-270).

 •       «Οδοντινική Υπερευαισθησία» . 

Βλαχοδήμου Ε., Βασιλάκου Ε., Κούρος Π., Γερασίμου Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017 (Σελίδες 270-271).

 1. «Επιλογή σχεδίου θεραπείας και σύγχρονη αντιμετώπιση δοντιών με αμφίβολη πρόγνωση». 

Τορτοπίδης Δ., Τσαλίκης Λ., Μπελτές Χ., Κούρος Π

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Σελίδα 59).

 1. «Εναλλακτικές λύσεις σε κλινικά προβλήματα της επανορθωτικής οδοντιατρικής».  

Κακάμπουρα Α., Αναγνώστου Μ., Κούρος Π., Παππά Ε., Τσίτρου Ε. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Σελίδα 74).

 1. «Συγκριτική παρουσίαση μεθόδων επιλογής χρώματος για αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη». 

Ισαακίδου Σ., Φιλίππου Σ., Ψώρα Β., Κούρος Π. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Σελίδα 194).

 • «Διαστρωματική τεχνική για άμεσες αποκαταστάσεις. Υπερβολή ή αναγκαιότητα?» 

Μεταξά Β., Κούρος Π. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Σελίδα 203).

 1. «Λεύκανση, από τη θεωρία στην πράξη». 

Σπιρτινούδης Θ., Μουσταφά Αϊσεγκιούλ Ε., Κούρος Π. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Σελίδα 214).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (Abstracts) ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. ” Bonding of Adhesives to Er:YAG laser treated Dentin”
 1. Koliniotou-Koumpia, P. Kouros, L. Zafiriadis, P. Dionysopoulos, V. Karagiannis:

42nd annual meeting IADR-Continental European and Israel Divisions Thessaloniki 26-29 September 2007.

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/israel07-96647/bonding-of-adhesives-to-er-yag-laser-treated-dentin

 1. “Bonding Strength of Silorane–Based composite to Er-YAG laser prepared dentin.” 
 1. Koliniotou-Koumpia, L. Zafiriadis, P. Kouros, V. Karagiannis, D.   Dionysopoulos: 

Pan European Federation of I.A.D.R. London September 10-12, 2008.

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/pef08-111434/bonding-strength-of-siloraneandx82andx96based-composite-to-er-yag-laser-prepared-dentin

 • “Shear-Bond Strength of four Adhesives to Er-YAG LASER prepared Dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E., Zafiriadis L., Kouros P, Dionysopoulos D., Karagiannis V., Dionysopoulos P. 

13th Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Limassol, May 1st to 4th, 2008. 

 1. “Effect of Polishing Systems on Surface Roughness of Resin Composites”. Dionisopoulos D., Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Zafiriadis L., Dionisopoulos P. 

Pan-European Federation of International Association for Dental Research. London, UK, September 10-12, 2008.

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/pef08-111079/effect-of-polishing-systems-on-surface-roughness-of-resin-composites

 • Transmission electron microscopical study of human dental pulp tissue after direct contact to dental adhesives.”

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Emmanouil-Nikoloussi EN.,

webpage: www.medichemworkshop2009.gr

(Σελίδα 43-44)

 • “Dental waste production in dental units of Thessaloniki: Management and actions.” 

Kouros P, Palaghias G: 

Medichem International workshop and mini symposium “Risk Assessment and Human Exposure to Hazardous Materials” 

webpage: www.medichemworkshop2009.gr

(Σελίδα 44-45)

 1. “Application of Dental Adhesive in Periodontal Teeth”.

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koulaouzidou E., Helvadjoglou-Adoniades M., Tziafas D. 

15th Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Thessaloniki, April 22-25, 2010.  (Σελίδα 225) 

 • “Clinical Behaviour of an MDPB-containing Adhesive in Periodontal Patients”

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koulaouzidou E.

International Association for Dental Research (IADR)-General Session. Barcelona, Spain, July 14-17, 2010.

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/2010barce-138287/clinical-behavior-of-an-mdpb-containing-adhesive-in-periodontal-patients

 • “SEM-Bonding Interface Between Self-Adhering Flowable Composites and Dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Koumpia E., Tziafa C. 

International Association for Dental Research-General Session. Barcelona, Spain, July 14-17, 2010

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/2010barce-138287/clinical-behavior-of-an-mdpb-containing-adhesive-in-periodontal-patients

 • “SEM Characterization of a Solvent-Free Self-Etch Adhesive to Dentin”

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koumpia E., Dionisopoulos D. 

16th Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Bucharest, Romania, April 28th- May 1st, 2011. (Σελίδα 153)

 • “SEM Bonding Interface Between Self-Adhering Flowable Composites and Dentin”

Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Koumpia E., Dionisopoulos D. 

16th Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Bucharest, Romania, April 28th- May 1st, 2011 (Σελίδα 154-155).

 • “The effectiveness of Aging to the new-aged Resin Shear-Bond Strength”.

Spyrou M., Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Helvadjoglou-Antoniades M.

23th Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Athens, Greece. June 15-18, 2011 (Σελίδα 25).

 1. “Shear-Bond of a Solvent-Free Self-Etch Adhesive to Dentine Substrates”. Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Tziafa C., Helvadjoglou-Antoniades M.

23th Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Athens, Greece. June 15-18, 2011 (Σελίδα 84).

 • “Shear-Bond Strength of Self-Adhering Flowable Resins to Dentin Substrates”.

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koulaouzidou E., Tziafa C. 

45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division. Budapest, Hungary. August 31th-September 3d, 2011

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/ced11-152242/shear-bond-strength-of-self-adhering-flowable-resins-to-dentin-substrates

 1. Chlorhexidine’s effects to the Shear Bond Strength of two new Adhesives”

Tziafa C., Kouros P., Koliniotou-Koumpia E. 

Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division CED-IADR/NOF. Florence, September 4-7, 2013.

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/ced13-179693/chlorexidineandaposs-effectsto-the-shear-bond-strength-oftwo-newadhesives

 1. “Temperature rise during photo-polymerization under ceramic restorations”. 

Dionysopoulos D., Papadopoulos K., Kouros P., Tsitrou E., Koliniotou-Koumpia E. 

Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division CED-IADR/NOF. Florence, September 4-7, 2013.

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/ced13-180093/temperature-rise-during-photo-polymerization-under-ceramic-restorations

 • “Management of Invasive Cervical Resorption: A Case Report”

Karypidoy I., Chatzinikolaou I., Kouros P., Koulaouzidou E., Economides N. 19th Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Belgrade, Serbia, April 24th-27th, 2014 (Σελίδα 40).

 • “LASER and LED Light Source Resin Polymerization: A Microhardness Comparison.”

Deligianni A., Sfeikos T., Kouros P. 

22nd Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Thessaloniki Greece, May 4-7, 2017. (Δημοσιευμένη στα ηλεκτρονικά πρακτικά με κωδικό OP.02)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή στη συγγραφή του συγγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση οδοντιατρικών αποβλήτων». Θεσσαλονίκη 2007 που αποτέλεσε διδακτέα ύλη για προπτυχιακούς φοιτητές.  

Ο εν λόγω οδηγός, διανεμήθηκε και με το μηνιαίο περιοδικό του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ως ένθετη δημοσίευση για την ενημέρωση των κλινικών συναδέλφων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ημοσίευση κλινικού περιστατικού στο σύγγραμμα

 “Management of Fractured Endodontic Instruments: A clinical Guide” (Lambrianidis T and Hulsmann M).

Springer Editions ©2018. Pp 167-168.

ΛΟΙΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Τρίπτυχο – Συνοπτικές Οδηγίες Διαχείρισης Αποβλήτων Οδοντιατρείου. Το τρίπτυχο διανεμήθηκε από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα και υπάρχει αναρτημένο στις περισσότερες των ιστοσελίδων των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων
 2. Κλινικός Οδηγός Αντιμετώπισης Οδοντινικής Υπερευαισθησίας. Για την έκδοση, υπογράφηκε σύμβαση εργασίας μεταξύ της Colgate Palmolive Εμπορική Μ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛΚΕ στις 12/5/2015, με κωδικό έργου 92418. Ο οδηγός διανέμεται δωρεάν από την εταιρία. Είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiYjLGcu6XeAhUBZlAKHYPkA-AQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fstatic.colgatetalks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FSensitivity-Guide.pdf&usg=AOvVaw1eLwILB6grizYAcjvoYEJ3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. «Το γωνιώδες δόντι» αναφορά περιστατικού.» 

Π. Κούρος, Α. Ρουσσέα, Β. Αχυρόπουλος. 

30Ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό συνέδριο Αθήνα 2000 (ελεύθερη ανακοίνωση) (#ΑΕΣ1)

 1.  «Ανάπτυξη και ανάλυση μίας βάσης δεδομένων για τη μελέτη της συμπεριφοράς του παιδιού στο οδοντιατρείο.» 

Π. Κούρος, Ι. Λασκαρίδης. 

31Ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό συνέδριο, Κατερίνη 2001(ελεύθερη ανακοίνωση) (#ΑΕΣ2)

 1. «Οδοντιατρικά απόβλητα. Κίνδυνοι και διαχείριση». 

Γ. Παλαγγιάς, Καραγιαννίδης Α, Π. Κούρος, Ι. Τζούτζας. 

28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 23-26 Οκτωβρίου 2008 (εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι) (#ΑΕΣ3)

 1. «Κλινική διερεύνηση της επίδρασης στο οδοντινοπολφικό σύμπλεγμα δύο αυτοαδροποιούμενων συγκολλητικών συστημάτων». 

Π. Κούρος, Ε. Κολινιώτου–Κουμπιά, Μ. Χελβατζόγλου–Αντωνιάδη, Ε. Κουλαουζίδου. 

29o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα 13-15 Νοεμβρίου 2009 Επιβράβευση με Τιμητική διάκριση  (#ΑΕΣ4)

 • «Κλινική αντιμετώπιση σύνθετων οδοντιατρικών περιστατικών. Προβληματισμοί-Αντιπαραθέσεις». 

Κούρος Π.  

Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2011 (εισήγηση). (#ΑΕΣ5)

 1. «Κριτήρια επιλογής τεχνικών λεύκανσης». 

Α. Δούπκαρη, Π. Κούρος , Ε. Κουμπιά , Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά. 

Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2011 (Επιτοίχια παρουσίαση)

 • «Αισθητικές αποκαταστάσεις, εξελίξεις και προβληματισμοί». 

Κολινώτη-Κουμπιά Ε., Κ. Κουντουράς, Π. Κούρος, Κ. Γιαννακόπουλος

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Δια Βίου Μάθησης, 23-25 Σεπτεμβρίου 2011 (εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι). (#ΑΕΣ6)

 • «Διασφάλιση της ποιότητας των αισθητικών αποκαταστάσεων σε σχέση με το κόστος». 

Κολινώτη-Κουμπιά Ε., Π. Κούρος, Κ. Γιαννακόπουλος, Κ. Κουντουράς. 

Ετήσιο συνέδριο Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012 (Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι). (#ΑΕΣ7)

 • «Η αισθητική οδοντιατρική στη νέα οικονομική πραγματικότητα». 

Κ. Γιαννακόπουλος, Π. Κούρος, Δ. Διονυσόπουλος, Κ. Κουντουράς. 

 (Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι. Συντονίστρια Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά). 

320  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 9-11 Νοεμβρίου 2012. (#ΑΕΣ8)

 1. «Η επίδραση της διγλυκονικής χλωρεξιδίνης 2% στην αντοχή του δεσμού νέων συνδετικών συστημάτων με την οδοντίνη» 

Χ.Τζιαφά , Π. Κούρος Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά

320  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο Αλεξανδρούπολη, 9-11 Νοεμβρίου 2012 (Επιτοίχια παρουσίαση). (#ΑΕΣ9)

 1. «Επιδιόρθωση Συνθέτων Ρητινών με Έλεγχο Αντοχής του Δεσμού τους» 

Μ. Σπύρου, Π. Κούρος,  Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά, Ε. Κουλαουζίδου. 

320  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο Αλεξανδρούπολη, 9-11 Νοεμβρίου 2012 (Επιτοίχια παρουσίαση). (#ΑΕΣ9)

 1. «Τεχνικές δημιουργίας ψευδαισθήσεων σε αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών με όψεις σύνθετης ρητίνης» 

Ι. Τσαχουρίδου, Α. Βιολεστή, Χ. Ζαχαριάδου, Π. Κούρος, Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά 

320  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο Αλεξανδρούπολη, 9-11 Νοεμβρίου 2012 (Επιτοίχια παρουσίαση). (#ΑΕΣ10)

 1. «Επίτευξη φυσικής αισθητικής σε αποκαταστάσεις οπισθίων. Εξελίξεις, υλικά, τεχνικές»  

Π.Κούρος, Ε.Κολινιώτη-Κουμπιά. 

Ετήσιο  Συνέδριο Στοματολογικής  Εταιρείας Βορείου  Ελλάδος Θεσσαλονίκη 29-30-31 Μαρτίου 2013 (Πρακτικό σεμινάριο, εκπαιδευτής). (#ΑΕΣ11)

 1. «Η αλλαγή του χαμόγελου σε μια συνεδρία». 

Ε.Τσίτρου, Π.Κούρος. 

Ετήσιο  Συνέδριο Στοματολογικής  Εταιρείας Βορείου  Ελλάδος Θεσσαλονίκη 29-30-31 Μαρτίου 2013 (Εισήγηση). (#ΑΕΣ12)

 1. «Η εφαρμογή των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) στην ορθοδοντική θεραπεία». 

Ε. Κουμπιά, Π. Κούρος, Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά. 

16ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 7-8 Δεκεμβρίου 2013 (Επιτοίχια παρουσίαση). (#ΑΕΣ13)

 1. «Σύγχρονα Συστήματα Συνθέτων Ρητινών και Τεχνικές Διαστρωμάτωσης: Ένα προβλέψιμο αισθητικό αποτέλεσμα». 

Ε.Τσίτρου, Π.Κούρος. 

Ετήσιο  Συνέδριο Στοματολογικής  Εταιρείας Βορείου  Ελλάδος Θεσσαλονίκη 4,5,6 Απριλίου 2014 (Πρακτικό σεμινάριο, εκπαιδευτής). (#ΑΕΣ14)

 1. «Κλινικές επιλογές αισθητικής και λειτουργικής βελτίωσης του χαμόγελου». 

Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά, Ε. Τσίτρου, Π. Κούρος, Γ. Δημοσιάρη, Ι. Χατζηνικολάου, Κ. Παπαδόπουλος. 

Ετήσιο  Συνέδριο Στοματολογικής  Εταιρείας Βορείου  Ελλάδος Θεσσαλονίκη 4,5,6 Απριλίου 2014 (Εισήγηση σε Στρογγυλό τραπέζι). (#ΑΕΣ15)

 1. «Εφαρμογή Staining τεχνικής για φυσική αισθητική αποκαταστάσεων οπίσθιων δοντιών (video)». 

Π. Κούρος. 

Ετήσιο  Συνέδριο Στοματολογικής  Εταιρείας Βορείου  Ελλάδος Θεσσαλονίκη 4,5,6 Απριλίου 2014 (Εισήγηση). (#ΑΕΣ16)

 1. «Σύγχρονες συντηρητικές θεραπευτικές Προσεγγίσεις με τη χρήση υαλονημάτων στην αισθητική οδοντιατρική». 

Δημοσιάρη Γ., Παπαδόπουλος Κ., Κούρος Π., Κολινιώτη-Κουμπιά Ε. 

34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 2014 (Αναρτημένη Ανακοίνωση). (#ΑΕΣ17)

 1. «Αντιμετώπιση Αισθητικών Προβλημάτων μη Τερηδονικής Αιτιολογίας με Άμεσες και Έμμεσες Αποκαταστάσεις». 

Παπαδόπουλος Κ., Διονυσόπουλος Δ., Κούρος Π., Κολινιώτη-Κουμπια Ε. 

34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση). (#ΑΕΣ18)

 1. «Σύγχρονη Προσέγγιση στην Αισθητική Αποκατάσταση»

Κολινιώτη-Κουμπιά Ε., Τσίτρου Ε., Κουντουράς Κ., Κούρος Π., Στράκας Δ. 

34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 2014 (Εισήγηση σε Στρογγυλό Τραπέζι). (#ΑΕΣ19)

 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Ημερίδα που διοργάνωσε το 424 Γενικό Νοσοκομείο Στρατού με θέμα την Αποκαταστατική Οδοντιατρική. Απρίλιος 2015. (#ΑΕΣ20)
 • «Η διαχείριση του χρώματος στην αισθητική ζώνη».

Κούρος Π. 

4ο συνέδριο Στοματολογικής Εταιρίας Θεσσαλίας, Λάρισα, 23-24 Ιανουαρίου 2016 (Εισήγηση). (#ΑΕΣ21)

 • «Εξατομικευμένη αντιμετώπιση της Οδοντινικής Υπερευαισθησίας. Από την ελάχιστη παρέμβαση, στη χρήση συγκολλητικών υλικών».  

Κούρος Π. 

25η Οδοντοστοματολογική Σύνοδος, Βόλος, 27-29 Μαΐου 2016 (Εισήγηση). (#ΑΕΣ22)

 • «Τεχνολογικές Εξελίξεις στον Τομέα της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής». 

Γερασίμου Π., Τσίτρου Ε., Κούρος Π., Στράκας Δ. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016. (#ΑΕΣ23)

 • «Ελάχιστα Επεμβατική Αισθητική Βελτίωση. Παρουσίαση Περιστατικού». 

Τζόκα Ε., Κούρος Π. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016. (#ΑΕΣ24)

 • «Αισθητικό Κλείσιμο Διαστημάτων με Κεραμικές Όψεις: Κλινικό Περιστατικό». 

Παπαδόπουλος Α., Κούρος Π. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016. (#ΑΕΣ25)

 • «Άμεση Αποκατάσταση Νωδότητας στην Πρόσθια Περιοχή με τη χρήση των Ενισχυμένων με Ίνες Υάλου Ρητινών». 

Κιζιρίδης Γ., Καραουλάνη Κ., Κούρος Π. 

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016. (#ΑΕΣ26)

 1. «Οριακή ή ηρωική οδοντιατρική; Ενδο-Πέριο-Αποκαταστατικά διλήμματα»

Μπελτές Χ., Μπατάς Λ., Κούρος Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017 (Εισήγηση σε Κλινικό Φροντιστήριο). (#ΑΕΣ27)

 • «Είναι Εφικτή η Εφαρμογή της Χρυσής Αναλογίας στην Πρόσθια Αισθητική Ζώνη?». 

Μπετσάνη Ι., Παπαδοπούλου Α., Κούρος Π., Γερασίμου Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017 (Ελεύθερη Ανακοίνωση). (#ΑΕΣ28)

 • «Μετεπεμβατική Ευαισθησία σε Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης» 

Αραμπατζή Μ., Αναγνώστου Χ., Κούρος Π., Γερασίμου Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017. (Επιτοίχια Ανακοίνωση). (#ΑΕΣ29)

 • «Οδοντινική Υπερευαισθησία» 

Βλαχοδήμου Ε., Βασιλάκου Ε., Κούρος Π., Γερασίμου Π. 

37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2017. (Επιτοίχια Ανακοίνωση). (#ΑΕΣ30)

 1. Ημερίδα Αποκαταστατικής και Αισθητικής οδοντιατρικής υπό την αιγίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Κούρος Π., Καραουλάνη Κ., Παπανικολάου Α. 

Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου 25 Νοεμβρίου 2017 (Εισήγηση). (#ΑΕΣ31)

 1. «Οριακή ή ηρωική οδοντιατρική; Ενδο-Πέριο-Αποκαταστατικά διλήμματα»

Μπελτές Χ., Μπατάς Λ., Κούρος Π. 

27η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος. Καρδίτσα, 4-6 Μαΐου 2018 (Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι). (#ΑΕΣ32)

 1. «Επιλογή σχεδίου θεραπείας και σύγχρονη αντιμετώπιση δοντιών με αμφίβολη πρόγνωση». 

Τορτοπίδης Δ., Τσαλίκης Λ., Μπελτές Χ., Κούρος Π

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Εισήγηση σε Στρογγυλό Τραπέζι). (#ΑΕΣ33)

 1. «Εναλλακτικές λύσεις σε κλινικά προβλήματα της επανορθωτικής οδοντιατρικής».  

Κακάμπουρα Α., Αναγνώστου Μ., Κούρος Π., Παππά Ε., Τσίτρου Ε. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Εισήγηση σε Στρογγυλό Τραπέζι). (#ΑΕΣ34)

 1. «Συγκριτική παρουσίαση μεθόδων επιλογής χρώματος για αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη». 

Ισαακίδου Σ., Φιλίππου Σ., Ψώρα Β., Κούρος Π. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Ελεύθερη Ανακοίνωση). (#ΑΕΣ35)

 • «Διαστρωματική τεχνική για άμεσες αποκαταστάσεις. Υπερβολή ή αναγκαιότητα?» 

Μεταξά Β., Κούρος Π. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Ελεύθερη Ανακοίνωση). (#ΑΕΣ36)

 1. «Λεύκανση, από τη θεωρία στην πράξη». 

Σπιρτινούδης Θ., Μουσταφά Αϊσεγκιούλ Ε., Κούρος Π. 

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018 (Ελεύθερη Ανακοίνωση). (#ΑΕΣ37)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. “Bonding of adhesives to Er-YAG-laser-treated dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Zafiriadis L., Dionisopoulos P., Karagiannis V. 

International Dental Association- Continental European and Israeli (IADR-CED) Divisions Annual Meeting. Thessaloniki, Greece, September 26-29, 2007. (Poster Presentation). (#ΑΔΣ1)

 1. “Bonding Strength of Silorane–Based composite to Er-YAG laser prepared dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E., Zafiriadis L., Kouros P., Dionisopoulos P., Karagiannis V. 

International Dental Association- Continental European and Israeli Divisions Annual Meeting (IADR-CED). Thessaloniki, Greece, September 26-29, 2007. (Poster Presentation). (#ΑΔΣ2)

 1. “Shear-bond strength of four adhesives to Er-YAG Laser-prepared teeth”. 

Koliniotou-Koumpia E., Zafiriadis L., Kouros P., Dionisopoulos D., Karagiannis V., Dionisopoulos P. 

13th Congress of the Balkan Stomatologic Society. Limassol- Cyprus, May 1-4, 2008. (Poster Presentation).  (#ΑΔΣ3)

 1. “Effect of Polishing Systems on Surface Roughness of Resin Composites”. 

Dionisopoulos D., Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Zafiriadis L., Dionisopoulos P. 

Pan-European Federation of International Association for Dental Research (PEF-IADR). London, UK, September 10-12, 2008. (#ΑΔΣ4)

 1. “Transmission Electron Microscopical Study of Human Dental Pulp Tissue After Direct contact to Dental Adhesives”. 

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Emmanouil-Nikolousi EN. 

MEDICHEM International Workshop and Mini Symposium. Thessaloniki, Greece, October 21-24, 2009. (#ΑΔΣ5)

 1. “Dental Waste Production in Dental Units of Thessaloniki. Management and Actions”. 

Kouros P., Palaghias G. 

MEDICHEM International Workshop and Mini Symposium. Thessaloniki, Greece, October 21-24, 2009. (#ΑΔΣ6)

 1. “Application of Dental Adhesive in Periodontal Teeth”. 

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koulaouzidou E., Helvadjoglou-Adoniades M., Tziafas D. 

15th Congress of the Balkan Stomatologic Society. Thessaloniki, Greece, April 22-25, 2010. (#ΑΔΣ7)

 1. “Clinical Behaviour of an MDPB-containing Adhesive in Periodontal Patients”. 

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koulaouzidou E., Helvatjoglou-Antoniades M., Tziafas D. 

International Association for Dental Research (IADR)-General Session. Barcelona, Spain, July 14-17, 2010. (#ΑΔΣ8).

 1. “SEM-Bonding Interface Between Self-Adhering Flowable Composites and Dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Koumpia E., Tziafa C. 

16th Congress of the Balkan Stomatologic Society. Bucharest, Romania, April 28th– May 1st, 2011. (#ΑΔΣ9)

 1. “SEM Characterization of a Solvent-Free Self-Etch Adhesive to Dentin”. 

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koumpia E., Dionisopoulos D. 

16th Congress of the Balkan Stomatologic Society. Bucharest (BaSS), Romania, April 28th– May 1st, 2011. (#ΑΔΣ10)

 1. “SEM Bonding Interface Between Self-Adhering Flowable Composites and Dentin”. 

Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Koumpia E., Dionisopoulos D. 

16th Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Bucharest, Romania, April 28th– May 1st, 2011. (#ΑΔΣ11)

 • Spyrou M., Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Helvadjoglou-Antoniades M. “The effectiveness of Aging to the new-aged Resin Shear-Bond Strength”. 23th Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Athens, Greece. June 15-18, 2011. (#ΑΔΣ12)
 1. Koliniotou-Koumpia E., Kouros P., Tziafa C., Helvadjoglou-Antoniades M. “Shear-Bond of a Solvent-Free Self-Etch Adhesive to Dentine Substrates”. 23th Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Athens, Greece. June 15-18, 2011. (#ΑΔΣ13)
 2. “Shear-Bond Strength of Self-Adhering Flowable Resins to Dentin Substrates”. 

Kouros P., Koliniotou-Koumpia E., Koulaouzidou E., Tziafa C. 

45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division. Budapest, Hungary. August 31th-September 3d, 2011. (#ΑΔΣ14)

 • “Bond-Strength Evaluation of Aged Silorane and Methacrylate Composite Repair”. 

Kouros P., Spyrou M., Koulaouzidou E., Koliniotou-Koumpia E. 

Academy of Operative Dentistry- European Section (AODES). Paris, May 9th, 2013. (Βραβεύτηκε ως η Καλύτερη Ερευνητική Παρουσίαση). (#ΑΔΣ15)

 1. Chlorhexidine’s effects to the Shear Bond Strength of two new Adhesives”

Tziafa C., Kouros P., Koliniotou-Koumpia E.

Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division CED-IADR/NOF. Florence, September 4-7, 2013. (#ΑΔΣ16)

 1. “Temperature rise during photo-polymerization under ceramic restorations”. 

Dionysopoulos D., Papadopoulos K., Kouros P., Tsitrou E., Koliniotou-Koumpia E. 

Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division CED-IADR/NOF. Florence, September 4-7, 2013. (#ΑΔΣ17). 

 1. “Management of Invasive Cervical Resorption: A Case Report”. 

Karypidou A., Chatzinikolaou ID., Kouros P., Koulaouzidou E., Economides N. 19th Congress of the Balkan Stomatologic Society (BaSS). Belgrade, Serbia, April 24th-27th, 2014. (#ΑΔΣ18)

 1. “Laser and Led Light-Source Resin Polymerization: A Microhardness Comparison”. 

Deligianni A., Sfeikos T., Kouros P

22th Congress of the Balkan Stomatologic Society. Thessaloniki, May 4-7, 2017. (#ΑΔΣ19)

 1. “Shade Determinants on Anterior Region. Methods for Shade-Matching of Composites to Natural Tissues”. 

World Federation of Laser Dentistry-European Section Annual Congress. Invited Speaker. (#ΑΔΣ20)

 1. Shade Matching – Myths, mis-Perceptions, Tips and Techniques. 

3-Hours Workshop. 57th Maharashtra State Dental Conference. Pune, India. November 23, 2018. (#ΑΔΣ21)

 1. Techniques for Guided Predictable Restorations in Anterior Zone. 

Lecture. 57th Maharashtra State Dental Conference. Pune, India. November 24th, 2018. (#ΑΔΣ22)

 • «Το χρώμα στην κλινική πράξη: Από την καλλιτεχνική αντίληψη σε μετρήσιμες παραμέτρους και επαναλήψιμα αποτελέσματα. Ανάλυση και αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών, προτεινόμενα workflows για την βελτιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων.». 

14ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής. Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου 2018. (#ΑΔΣ23)

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - WORKSHOPS

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο του Chietti (Ιταλία) και την εταιρία Micerium (Italy), μου ανατέθηκε η εκπαίδευση και προετοιμασία των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής για τη συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό άμεσων αποκαταστάσεων “Julles Allemand Trophy” για τα έτη 2016, 2017 και 2018. (#ΠΡ5, #ΠΡ6, #ΠΡ7)


Για τη διεξαγωγή, οργάνωσα και διεξήγαγα την εκπαίδευση των συμμετεχόντων, τον εσωτερικό διαγωνισμό, την αντικειμενοποίηση (blinding) των αξιολογήσεων, την εκπαίδευση του νικητή και τη συνοδεία του στους τελικούς του Chietti όπου εκπροσωπήθηκε το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (WEBINARS)

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Την τρέχουσα χρονική περίοδο έχω στρέψει την ερευνητική μου δραστηριότητα στην χρωματική αξιολόγηση των φυσικών οδοντικών ιστών, την τροποποίηση των οπτικών τους ιδιοτήτων, την αντικειμενική μέτρηση αυτών και την άμεση αντιστοίχιση με υλικά άμεσων αποκαταστάσεων. Ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι αφενός να αξιολογηθούν οι ήδη υπάρχουσες πρακτικές χρωματοληψίας και αφετέρου να προταθούν νέες μέθοδοι, με έμφαση στην ψηφιακή χρωματική μέτρηση με εξοπλισμό προσιτό σε κόστος κι ευχρηστία. Συγκεκριμένα:

 1. Μελέτη της αποτελεσματικότητας δράσης ενός νέου σκευάσματος Υπεροξειδίου του Υδρογόνου στη φωτεινότητα  των οδοντικών ιστών. Η έρευνα έχει τίτλο: «Αξιολόγηση ενός νέου συστήματος οδοντικής λεύκανσης που ενσωματώνει τη δραστική ουσία στη διαδικασία του βουρτσίσματος», διεξήχθη σε υπόβαθρο εθελοντών μεταξύ των φοιτητών της Οδοντιατρικής του ΑΠΘ. Έχει ολοκληρωθεί η κλινική μελέτη και τα αποτελέσματα βρίσκονται στο στάδιο της στατιστικής επεξεργασίας. Ερευνητές Κούρος Π (κύριος ερευνητής), Διονυσόπουλος Δ., Κολινιώτου-Κουμπιά Ε.
  * Η κλινική μελέτη έχει εγκριθεί από την επιτροπή δεοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 08/22-1-2016 
 2. Έρευνα σχετικά με την αισθητική επιτυχία των άμεσων αποκαταστάσεων στην αισθητική ζώνη. Η έρευνα αφορά παρατήρηση και μέτρηση με φασματοφωτόμετρο του ΔΕ σε υπάρχουσες αποκαταστάσεις σε πρόσθια δόντια, ασθενών των προπτυχιακών κλινικών του ΑΠΘ. Βρίσκεται στο στάδιο συγγραφής. 
 3. Μέτρηση των οπτικών ιδιοτήτων των άμεσων αποκαταστατικών υλικών. Η έρευνα έχει υποβληθεί στο King’s College London ως διπλωματική εργασία για το MSc Aesthetic Dentistry. Βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης. 
 4. Κατασκευή λογισμικού ως βοήθημα επιλογής του χρώματος και υλικού για αποκαταστάσεις στην πρόσθια ζώνη: Η κατασκευή βρίσκεται σε τελικό στάδιο και με βάση το συμβόλαιο παράδοσης από τον developer, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας στις 14 Νοεμβρίου 2018. 
 5. Κατασκευή reference point για τη μέτρηση της διαφάνειας των οδοντικών ιστών. Πρόκειται για ειδική οπτική κάρτα η οποία σε συνδυασμό με οπτικά μέσα καταγραφής θα χρησιμεύει στη μέτρηση της διαφάνειας των οδοντικών ιστών και στην αντιστοίχιση με υλικά άμεσης αποκατάστασης. Είναι η πρώτη αναφορά διεθνώς σε μέτρηση κι αξιολόγηση της 4ης διάστασης του χρώματος (διαφάνεια).  Για τα «4» και «5» εκκρεμεί η κατοχύρωση με πατέντα (έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος).
 6. Μελέτη αξιοπιστίας των μετρήσεων των χρωματικών παραμέτρων που προκύπτουν με τη χρήση όλων των διαθέσιμων συνδυασμών συσκευών (hardware) και λογισμικών (software) για την ψηφιακή μέτρηση των οπτικών ιδιοτήτων σκληρών ιστών και αποκαταστατικών υλικών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΩΡΙΕΣ

 1. 4ο Βορειοελλαδικό Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 1995.
 2. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 19-21 Μαρτίου 1999. 
 3. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 1999. 
 4. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Ελληνικής Εταιρίας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα 26-28 Νοεμβρίου 1999. 
 5. Πρακτικό Σεμινάριο με τίτλο «Προσέγγιση στη σύγχρονη Εμφυτευματολογία» στα πλαίσια του 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Ελληνικής Εταιρίας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα 26-28 Νοεμβρίου 1999. 
 6. 30ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Αθήνα 19-21 Μαΐου 2000. 
 7. 31ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Κατερίνη 25-27 Μαΐου 2001.
 8. Βασικές Αρχές και Τεχνικές Εμφυτευματολογίας- Σύστημα ΙΤΙ-Straumann”, της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Θεσσαλονίκη 20-21 Ιανουαρίου 2001.
 9. 21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 25-27 Οκτωβρίου 2001.
 10. «Η Οδοντιατρική Πράξη από τη Σκοπιά του Γενικού Οδοντιάτρου». Επιστημονική Διημερίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΣΟΥ). 22-23 Μαΐου 2004. 
 11. 24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 29-31 Οκτωβρίου 2004.
 12. «Συμβάματα κατά την Άσκηση της Κλινικής Οδοντιατρικής Πράξης». Κύκλος Μαθημάτων Επιστημονικών Βραδινών της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 2004.
 13. 18ο Συνέδριο της Εταιρίας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη 26-28 Νοεμβρίου 2004. 
 14. Ημερίδα Κλινικής Αισθητικής Οδοντιατρικής με τίτλο «Πρακτικά Θέματα Παιδοδοντιατρικής» από το Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2004.
 15. Ημερίδα με τίτλο «Συσκευές Υπερήχων – Περιοδόντιο» από το Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 13 Μαρτίου 2004. 
 16. Ημερίδα με τίτλο «Κινητή Προσθετική – Εμφυτεύματα» από το Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2004.
 17. Ημερίδα με θέματα: «1. Επιλογή Υλικού Αποκατάστασης νοεγιλών Δοντιών, 2. Αποκαταστάσεις με Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη και 3. Συνήθεις Προβληματισμοί στην απόδοση του Χρώματος στις Προσθετικές Αποκαταστάσεις του Στόματος» από το Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 25 Σεπτεμβρίου 2004.
 18. Κύκλος Μαθημάτων με γενικό τίτλο «Επιλογή Θεραπευτικού Σχήματος στην Κλινική Οδοντιατρική Πράξη» από τη Στοματολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 2005.
 19. 35ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Ιωάννινα 5-7 Μαΐου 2005. 
 20. Α’ κύκλος Μαθημάτων με γενικό τίτλο «Οδοντιατρική στην Τρίτη Ηλικία». Στοματολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 2005-2006. 
 21. Ημερίδα με τίτλο «Συνολική Αντιμετώπιση Προβλημάτων Στοματικής Αποκατάστασης». Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης (ΣΟΘ). Θεσσαλονίκη 15-1-2005. 
 22. Ημερίδα με θέματα: «1. Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην Αντιμετώπιση Σύνθετων Οδοντιατρικών και Συγκλεισιακών Προβλημάτων, 2. Νοήματα του Βλεννογόνου του Στόματος με Εξελκωτικές, Ελκωτικές ή Φυσαλιδοπομφολειγώδεις αλλοιώσεις και 3. Λευκές Αλλοιώσεις ΤΟΥ Βλεννογόνου του Στόματος. Διαφορική Διάγνωση»» από το Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12 Φεβρουαρίου 2005. 
 23. Ημερίδα με θέματα: «1. Τοποθέτηση Μονήρους Εμφυτεύματος. Προβολή video, 2. Λάθη κι Επιπλοκές κατά τη Χειρουργική Εξαγωγή Εγκλείστων Δοντιών και 3. Αλλεργία στην Οδοντιατρική. Αίτια, Κλινική Εικόνα, Αντιμετώπιση» από το Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2005. 
 24. Κύκλος Μαθημάτων με γενικό τίτλο «Προβληματισμοί στη Λειτουργική και Αισθητική Αποκαταστατική Οδοντιατρική» από τη Στοματολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 2006-2007. 
 25. Επιστημονική Διημερίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ) με θέμα «Σύγχρονη Κλινική Οδοντιατρική. Προβλήματα και Λύσεις». Θεσσαλονίκη 6-7 Μαΐου 2006. 
 26. 29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Ιωάννινα, 13-15 Νοεμβρίου 2009. (#ΣΕΕ26) 
 27. Ημερίδα του Συνεταιρισμού Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης με θέμα «Ακίνητη Προσθετική» Θεσσαλονίκη 21-1-2006. 
 28. Ημερίδα του Συνεταιρισμού Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης με θέμα «Οδοντική Χειρουργική». Θεσσαλονίκη 4 Φεβρουαρίου 2006.
 29. Ημερίδα της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με τίτλο «Το Εφικτό στην Αισθητική και τη Λειτουργικότητα». Θεσσαλονίκη 29 Απριλίου 2007.
 30. Ημερίδα του Συνεταιρισμού Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης με θέμα «Προσθετική επί Εμφυτευμάτων». Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2007. 
 31. Ημερίδα του Συνεταιρισμού Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης με θέμα «Ενδοδοντία – Προπαρασκευή Ριζικών Σωλήνων – Προβληματισμοί και Διευκρινήσεις». Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2007. 
 32. 28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 23-26 Οκτωβρίου 2008. 
 33. Ημερίδα της Εταιρίας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ) με τίτλο «Η Τέχνη της Επικοινωνίας στο Οδοντιατρείο». Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 2010. 
 34. «Ανοικτή Ανύψωση Εδάφους Ιγμορείου (SINUS-LIFT)- Από τη Θεωρία στην Πράξη» του Εργαστηρίου Οδοντοφαντιακής Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2011. 
 35. 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Δια-βίου Εκπαίδευσης, «Αξιολόγηση των Σύγχρονων Θεραπευτικών Επιλογών στην Κλινική Πράξη». Θεσσαλονίκη 28-30 Σεπτεμβρίου 2012. 
 36. Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου- 1 Απριλίου 2012. 
 37. 32ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 9-11 Νοεμβρίου 2012. 
 38. Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Θεσσαλονίκη 4-6 Απριλίου 2014. 
 39. Κύκλος Επιστημονικών Πρωινών της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με τίτλο: «1. Η Συμβολή της Ορθοδοντικής στη Συνολική Αντιμετώπιση Ασθενών με Σύνθετα Οδοντιατρικά Προβλήματα, 2. Προσθετική Διαχείριση Ηλικιωμένου Ασθενή και 3. Διαγνωστικοί Προβληματισμοί- Θεραπευτικές Επιλογές: Από το Ακρορίζιο έως τα φύματα». Θεσσαλονίκη 2014-2015.
 40. 34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 14-16 Νοεμβρίου 2014. 
 41. Κύκλος Επιστημονικών Πρωϊνών 2014-2015 της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
 42. 4ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρίας Θεσσαλίας με θέμα «Η Οδοντιατρική μέσω της Τεχνολογίας». Λάρισα, 23-24 Ιανουαρίου 2016.
 43. Πρακτικό Σεμινάριο με τίτλο: “Anterior Composite Layering: simplicity in everyday dentistry, tips and tricks”, στα πλαίσια του ετήσιου συνέδριου της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Θεσσαλονίκη, 1-3 Απριλίου 2016.
 44. 25η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος με θέμα «25 χρόνια ταξίδι στη γνώση της Οδοντιατρικής». Βόλος, 27-29 Μαΐου 2016. 
 45.  Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με θέμα «Δρόμοι της Οδοντιατρικής: Ορόσημα και νέοι ορίζοντες». Θεσσαλονίκη, 1-2 Απριλίου 2017.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

 1. Διήμερο Σεμινάριο με τον καθηγητή Dan Lundgren με θέμα «Συγκλείσεις κι Εμφυτεύματα», της Οδοντιατρικής Εταιρίας Κλινικής Μελέτης κι Έρευνας. Θεσσαλονίκη 11-12 Μαρτίου 1995. 
 2. 1st Balkan Dental Congress, Balkan Stomatologic Society (BaSS). Thessaloniki, March 28-31, 1996. 
 3. Διεθνές Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου 1999. 
 4. Straumann Course, Thessaloniki, January 20-21, 2001.
 5. Διεθνές Σεμινάριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2001. 
 6. 1ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ). Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2004.
 7. 3ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ). Θεσσαλονίκη, 17-19 Μαρτίου 2006. 
 8. “Clinical Solutions and Patient Realities in Implant Success” by New York University, College of Dentistry. Athens, November 17-19, 2006. 
 9. 1-day Surgical Hands-On course. 3i. Thessaloniki, January 2007.
 10. 4ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ). Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007.
 11. 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), by the Society of Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX). Skiathos, June 24-28, 2007. 
 12. Annual meeting of International Association for Dental Research (IADR), Continental European and Israeli Divisions. Thessaloniki, September 26-29, 2007.
 13. 5ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ). Θεσσαλονίκη, 3-6 Απριλίου 2008. 
 14. Pan-European Festival of the International Association for Dental Research (IADR). London, September 10th-12th 2008. 
 15. 7ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ). Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαρτίου 2010. 
 16. 15th Balkan Dental Congress, Balkan Stomatologic Society (BaSS). Thessaloniki, April 22-25 2010. 
 17. International Association for Dental Research (IADR) General Session. Barcelona, July 14-17, 2010. 
 18. 16th Balkan Dental Congress, Balkan Stomatologic Society (BaSS). Bucharest, April 28th -May 1st, 2011.
 19. 45th meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF). Budapest, September 3, 2011. 
 20. Dental Product training of 3M ESPE. Seefeld, July 1st-2nd, 2013.
 21. Annual meeting of the Academy of Operative Dentistry- European Section (AODES) entitled “Direct Vs Indirect Aesthetic Restorations, Materials, Techniques and clinical performance”. Athens, June 27th-28th, 2008. 
 22. 1st International Student’s Dental Conference, “General Concepts and Controversies in Dentistry”, University of Sharijah – Dubai, March 7th-8th, 2013.
 23. International Center for Dental Education (ICDE), “New trends in Modern Aesthetic and Restorative Dentistry”. Liechtenstein, April 10th-12th, 2014. 
 24. 11ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ). Θεσσαλονίκη, 24-25 Μαρτίου 2015. 
 25. Summer School of Organization for Caries Research (OrCA). Athens, April 2015. 
 26. Advanced Workshop on Dentine Hypersensitivity, King’s College London, October 27th-28th, 2015. 
 27. 12ο Διεθνές Συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ). Θεσσαλονίκη, 2-3 Δεκεμβρίου 2016. 
 28. 20th International Congress of Esthetic Dentistry of Turkish Academy of Esthetic Dentistry. Κωνσταντινούπολη, October 21-23, 2016. 
 29. 10th International Sofia Dental Meeting. Sofia, 12th-15th October 2017. 
 30. 6th Congress of the World Federation for Laser Dentistry- European Division (WFLD-ED). Thessaloniki, September 22-23, 2017. 
 31. Master Course: Tips & Tricks to Achieve Success in Aesthetic Restorations. Siena, January 18th– 19th, 2018. 
 32. Meet the Legends – Ivo Krieci. Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής. Αθήνα, 9-11 Φεβρουαρίου 2018. 
 33. “Advanced Anteriors, Not for Everyone”. Daniele Rondoni Lab, Savona, March 12th-13th 2018.
 34. 1st International Dental Congress. Chietti University, June 22-23, 2018.