Το Ιατρείο

Κύριος προσανατολισμός του ιατρείου είναι η παροχή υπηρεσίας με το μικρότερο δυνατό βιολογικό κόστος με γνώμονα τη μέγιστη επιβίωση των δοντιών στο στόμα.

Στο ιατρείο παρέχεται πλήρες φάσμα οδοντιατρικών υπηρεσιών, με σταθερή αναφορά στη μακροβιότητα, τα βέλτιστα πρωτόκολλα και τη διατήρηση των αναντικατάστατων βιολογικών ιστών.


Αρωγός στην ποιότητα αποτελεί ο σύγχρονος ενημερωμένος εξοπλισμός.

Τα πρωτόκολλα υγιεινής τηρούνται απαρέγκλιτα. Τα εργαλεία αποστειρώνονται σε Type-B αυτόκαυστους κλιβάνους, όμοια με τις χειρολαβές. Με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται η διασταυρούμενη λοίμωξη από ασθενή σε ασθενή. Οι μεγάλες επιφάνειες απολυμαίνονται, ενώ υπάρχει μέριμνα για καθαρισμό του αέρα με φίλτρα HEPA και συσκευές UV.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με χρήση μεγέθυνσης (μικροσκόπιο – λούπες) έτσι ώστε να δίνεται σημασία και στη μικρότερη λεπτομέρεια. Στην οδοντιατρική, η λεπτομέρεια είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα των αποκαταστάσεων και την επιτυχία της θεραπείας.