Εμφυτεύματα

Τοποθέτηση

Το εμφύτευμα αποτελεί την καλύτερη λύση για δόντια που είτε ήδη λείπουν είτε δεν είναι δυνατό να παραμείνουν στο στόμα. Η τοποθέτησή του είναι δυνατή είτε άμεσα μετά την εξαγωγή, είτε μεταγενέστερα, ανάλογα με τις ενδείξεις.


Σημαντικό στάδιο για την επιτυχία είναι ο σχεδιασμός.

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα για τοποθετήσεις εμφυτευμάτων με πλήρως καθοδηγούμενη χειρουργικη (fully guided), απλή καθοδηγούμενη (pilot guided) ή ελεύθερη, πάντα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κατόπιν προεργασίας

Μετά
Πριν

Όλες οι φωτογραφίες αφορούν περιστατικά που θεραπεύτηκαν στο Ιατρείο, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Ιατρού.

Προσθετική

Η προσθετική επί εμφυτευμάτων αποτελεί την ολοκλήρωση της θεραπείας.


Τα σύγχρονα συστήματα προσφέρουν δυνατότητες που ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων, όπως abutments τιτανίου, ζιρκονίου, γωνιακά και ευθεία, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί τόσο το αισθητικό όσο το λειτουργικό αποτέλεσμα.

Μετά
Πριν

Όλες οι φωτογραφίες αφορούν περιστατικά που θεραπεύτηκαν στο Ιατρείο, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Ιατρού.